Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

19 Aralık 2012 tarihinde birçok banka müşterilerinden gelen ihbarları değerlendirmek ile güne başladı. Aynı anda sosyal medyada ve NetSec bilişim güvenliği e-posta listesinde Turkcell ve Vodafone’dan gönderildiği ve ekinde zararlı yazılım bulunduğu öne sürülen e-postalar yer almaya başladı.

Bankacılık Zararlı Yazılımı

24 Aralık 2012 tarihinde ise bu defa THY’den gönderildiği ve ekinde zararlı yazılım bulunduğu öne sürülen e-postalar gündemi meşgul etmeye başladı.

Bankacılık Zararlı Yazılımı

E-postaların başlık bilgileri incelendiğinde e-postaların Turkcell ve THY’den gönderiliyormuş gibi gösterilmeye çalışıldığı anlaşılıyordu. Fakat dikkatlice bakıldığında son adımda e-postanın Tayvan’da ki bir sunucudan alınmış olduğu bu nedenle başlık bilgilerinin manipüle edildiği açıkça anlaşılıyordu.

Bankacılık Zararlı Yazılımı

Ardından bazı web sitelerinde ve NetSec bilişim güvenliği e-posta listesinde zararlı yazılım üzerinde yapılan kısa analizlere yer verildi ve bu analizlerde zararlı yazılımın trojan olmadığı, çalıştırıldıktan sonra 8000 numaralı bağlantı noktasında (port) dinlemeye geçtiği ve bu bağlantı noktasından sisteme bağlanan kişilere komut satırı erişimi (shell) verildiği belirtiliyordu.

Bankacılık Zararlı Yazılımı

Emek ve zaman harcandığı açıkça belli olan profesyönelce hazırlanmış iki farklı sahte e-posta ve sadece çalıştırıldığı sistemde 8000 numaralı bağlantı noktasında komut satırı erişimi veren zararlı bir yazılım ? Muhtemelen okurken size de inandırıcı gelmeyen bu senaryo bana da hiç inandırıcı gelmediği için sahte THY e-postasında yer alan zararlı yazılıma kısaca göz atmaya karar verdim. Özellikle yazılım seviyesine inilmeden sistem seviyesinde yapılan analizler, zararlı yazılımın sanal makine, debugger, sandbox tespitine yönelik kontroller içermesi durumunda farklı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir bu nedenle yazılım seviyesine inilmeden yapılan bir analiz sonucuna göre bir karara varmak çok doğru değildir. Yazılım seviyesine inilse dahi kimi zaman yanılma payı olabilmektedir.

Immunity Debugger aracı ile zararlı yazılımı analiz etmeye başladığımda ilk dikkatimi çeken Immunity Debugger tarafından karşıma çıkan şüpheli uyarı mesajları oldu.

Bankacılık Zararlı Yazılımı

Ardından bir Anti Debugging tekniği olan ve zararlı yazılımlarda sıkça karşılaşılan SetUnhandledExceptionFilter dikkatimi çekti. Normalde bir yazılım çalışma esnasında ortaya çıkabilecek potansiyel hataları, istisnai durumları tespit eder ve ona göre aksiyon alır ancak öngörülemeyen hatalar için bir yazılımcı SetUnhandledExceptionFilter filtresi ile öngörülemeyen hataların da tespit edilmesini ve buna göre aksiyon almasını sağlayabilir. Hata ayıklayıcı (debugger) ile çalıştırılan bir yazılımda ise debugger yazılımın çalışması esnasında ortaya çıkan hataları, istisnai durumları kendisi yönetmeye çalışır. Bunu bilen zararlı yazılım geliştiricileri de bu filtreden faydalanarak sayısal hatalara yol açacak bir kod parçası çalıştırır ve bu hatayı bu filtrenin ayıklamasını ve yazılımın akışına devam etmesini sağlar. Ancak bunu bilmeyen bir hata ayıklayıcı böyle bir hata ile karşılaştığında yazılımın akışını devam ettiremez ve yazılım çökmüş olur kısaca SetUnhandledExceptionFilter ile debuggerlar bu şekilde devre dışı bırakılmaya çalışılır.

Bankacılık Zararlı Yazılımı

Bu adımları geçtikten ve zararlı yazılımın paketlenmiş (packed) bölümlerini açtığını farkettim

Bankacılık Zararlı Yazılımı
Bankacılık Zararlı Yazılımı
Bankacılık Zararlı Yazılımı
Bankacılık Zararlı Yazılımı
Bankacılık Zararlı Yazılımı

Son adımlara yaklaşırken zararlı yazılımın işletim sistemi üzerinde çalışan potansiyel güvenlik yazılımlarını atlatmak için runPE (hafızadan işlem (process) çalıştırma) yöntemini kullanmak için hazırlık yaptığı anlaşılıyordu.

Bankacılık Zararlı Yazılımı

Biraz daha ilerledikten sonra zararlı yazılımın paketinden çıkarmış olduğu işlemi (process) kontrol ettiğini farkettim ve diske kayıt edip, HEX editor ile fazlalık kısımları temizleyip Immunity Debugger ile çalıştırdım ve incelemeye başladım.

Bankacılık Zararlı Yazılımı
Bankacılık Zararlı Yazılımı
Bankacılık Zararlı Yazılımı

İlk dikkatimi çeken 004010C6 fonksiyonu ile işlemlerin (processes) teker teker hashini alıp ardından ön tanımlı işlemlerin hashleri ile kıyasladığını farkettim. Belli ki yazılımı geliştirenler bazı yazılımları kara listeye almışlardı. Zararlı yazılımı VMWare içinde çalıştırdığım için vmwareuser.exe yazılımının kara listede olduğu hemen anlaşılıyordu. Ancak biraz çatlak olduğum için hangi yazılımların kara listede yer aldığını öğrenmek için Python ile http://www.processlibrary.com/ adresinde kayıtlı olan tüm işlemlerin (processes) listesini oluşturan ufak bir araç hazırladım ve hash fonksiyonunu bire bir Python kodu ile oluşturarak tüm işlemleri bu araçtan geçirerek kara listede yer alan tüm yazılımları (netmon.exe, procmon.exe, sandboxiedcomlaunch.exe, sandboxierpcss.exe, vboxservice.exe, vboxtray.exe, vmwareservice.exe, vmwareuser.exe, wireshark.exe) tespit ettim.

Bankacılık Zararlı Yazılımı

Bunun dışında zararlı yazılımın sbiedll.dll ile Sandboxie yazılımın sistemde yüklü olup olmadığını, vmware, vbox gibi sanal makinede çalışıp çalışmadığının kontrolü, qemu öykünücü (emulator) kontrolü ve RDTSC yönergesi (instruction) ile yönergeler arası geçen sürenin kontrolü ile kum havuzu ve hata ayıklıcı kontrolü yaptığını tespit ettim.

Bankacılık Zararlı Yazılımı

Zararlı yazılım bu kontrollerden herhangi birine takıldığı taktirde kendisini %ALLUSERSPROFILE% ortam değişkeninde (environment) yer alan klasöre kopyalamakta ve sistem yeniden başlatıldığında çalışabilmek için kayıt defterinde HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\SunJavaUpdateSched anahtarı oluşturmaktadır. Çalıştığı zaman da hem e-posta hem de web sitelerine konu olduğu gibi 8000. numaralı bağlantı noktasında (port) dinlemeye geçmekte ve bu bağlantı noktasından sisteme bağlanan kişilere komut satırı erişimi (shell) vermektedir.

Bankacılık Zararlı Yazılımı
Bankacılık Zararlı Yazılımı
Bankacılık Zararlı Yazılımı

Ancak bu zararlı yazılım, kontrollerden herhangi birine takılmaz ise 32 bit işletim sisteminde windows\system32 klasörü altında wuauclt.exe dosyası yaratmakta, 64 bit işletim sisteminde ise windows\syswow64 klasörü altında svchost.exe dosyası yaratmakta (windows file protection izin verirse), çalıştırmakta ardından kendisini bu işleme (process) enjekte ederek diğer faza geçmektedir. Son fazda ise sisteme bankacılık zararlı yazılımı bulaştırarak Zeus ve Spyeye’dan bildiğimiz gibi kullanıcının cep telefonuna da zararlı yazılım göndererek internet şubesini kullanan kullanıcının kullanıcı adını, şifresini ve sms doğrulama kodunu çalarak müşterilerin hesabını boşaltmaya çalışmaktadır.

Bankacılık Zararlı Yazılımı

Sonuç olarak yazının başında da bahsettiğim üzere yazılım seviyesine inilmeden sistem seviyesinde yapılan analizler, zararlı yazılımın sanal makine, debugger, sandbox tespitine yönelik kontroller içermesi durumunda farklı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir bu nedenle zararlı yazılım hakkında kesin bir sonuca varmak için mutlaka ama mutlaka yazılım seviyesinde de analiz yapılması gerekmektedir.

Türkiye’deki banka müşterilerini hedef alan bu zararlı yazılım ile ilgili daha fazla bilgi almak için Tübitak BİLGEM tarafından yayınlanan analiz yazısını da okumanızı öneririm.

Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutlar, 2013 yılının herkese önce sağlık sonra güvenli günler getirmesini dilerim.

Not: Her ne kadar bu zararlı yazılım Tübitak BİLGEM’in yayınlamış olduğu analiz yazısında Zeus’un bir türevi olarak yer almış olsa da Zemana firmasından Emre TINAZTEPE‘nin yapmış olduğu bir açıklamaya göreye zararlı yazılım kimi zaman Zeus kimi zaman ise Cridex olarak son kullanıcının sistemine yüklenmektedir. Daha detaylı yeni analiz raporları/yazıları yayınlandıkça bu zararlı yazılım hakkında daha net bilgilere sahip olacağımıza inanıyorum.