IstSec

Tarih: 22 Ekim 2013
Etkinlik: İstSec’13 Bilgi Güvenliği Konferansı
Başlık: Zararlı Yazılım Analizinde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları
Konu: Bu sunumda geleneksel zararlı yazılım analizinin yanısıra ofansif anlamda komuta kontrol merkezi üzerinde yapılabilecek basit kontroller ile ne tür ilave bilgiler elde edilebileceğine de yer verilecek ve örnek olarak son günlerin popüler bankacılık zararlı yazılımı olan FatMal işlenecektir.
Sunum dosyası: PDF Sürümü

İstSec’13 Bilgi Güvenliği Konferansı

İstSec’13 Bilgi Güvenliği Konferansı