Cisco firmasının 2014 yılı güvenlik raporuna göre önümüzdeki 5 yıl için dünya genelinde 1 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç vardır. Türkiye için siber güvenlik uzmanı ihtiyacı 20.000 civarındadır. Siber güvenlik konusunda Türkiye’deki en önemli problem yetişmiş insan kaynağı eksikliğidir.

Diğer sektörlerden farklı olarak Siber Güvenlikle ilgili eleman yetişme potansiyeli %1’dir. (Son iki yılda Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup Siber Güvenlik sektöründe yer alanların oranı %0,7 ). Bu da ulusal siber güvenlik vizyonunun tamamlanmasının önünde en büyük engel olarak gözükmektedir.

Üniversitelerin Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıtlı öğrencilerinin katılımına açık olan Siber Güvenlik Yaz Kampı’nda öğrencilere bilişim sistemleri güvenliği konusunda teknik eğitimler verilerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanı eksikliğinin giderilmesine destek olunması ve kapasite geliştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla yaz kampı etkinlikleri 2011 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Bilgi Güvenliği Derneği(BGD) tarafından Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ(BGA) ve Gazi Üniversitesi(GÜ) işbirliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik Siber Güvenlik Yaz Kampı’nın dördüncüsü bu yıl 24-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Eğitimlerin yanı sıra, kamp katılımcıları bilgi güvenliği alanında deneyim sahibi akademisyenler, kamu kurumu ve özel sektör yöneticileri ile bir araya gelecek ve siber dünyadaki tehditler, alınması gereken önlemler ve bu alandaki kariyer fırsatları konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Kamp esnasında eğitim amaçlı düzenlenecek CTF yarışmalarıyla öğrencilerin takım çalışması yeteneklerinin güçlendirilmesi ve kamp sırasında edindikleri bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Düzenlemiş olduğumuz Kamplara bugüne kadar (4 yılda) toplam 16.000 öğrenci başvuru yapmıştır. Kamplara her dönem için yaklaşık 30-50 arası öğrenci Kabul edilmiştir. Sınav ve değerlendirmeler sonucu seçilen 180 öğrenci eğitilmiştir ve katılımcıların önemli bir kısmı sektörün farklı kollarında ve kamuda iş imkanı bulmuştur.

2011 yılında gerçekleştirilen Siber Güvenlik Yaz Kampı katılımcılarının %40’ı Bilgi Güvenliği sektöründe çalışmaya başlamıştır.
2012 yılında gerçekleştirilen Siber Güvenlik Yaz Kampı katılımcılarının %50’si Bilgi Güvenliği sektöründe çalışmaya başlamıştır.
2013 yılında gerçekleştirilen Siber Güvenlik Yaz Kampı katılımcılarının %65’i Bilgi Güvenliği sektöründe çalışmaya başlamıştır.

Katılımcıların konaklama, yeme-içme ve eğitim giderleri düzenleyiciler tarafından karşılanacaktır. Kamp yerine ulaşım masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Başvuru, içerik ve diğer sorular için siberkamp.org adresi ziyaret edilebilir.

Siber Güvenlik Kampı İçeriği

Siber Güvenliğe Giriş
Siber Savunma Yöntemleri
Temel Güvenlik Denetimi Eğitimi
Keşif ve Tarama Araçları
Zaafiyet Tarama ve Bulma Sistemleri
Exploit Çeşitleri ve Metasploit Kullanımı
Web Uygulama Güvenliği
Son Kullanıcıya Yönelik Saldırı Çeşitleri ve Yöntemleri
Zararlı Yazılımlar ve Analiz Yöntemleri – APT
DOS/DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Siber Dünyada İstihbarat Çalışmaları
Dijital Adli Analiz
Mobil Güvenlik
Sosyal Medya Güvenliği

Kamp Programı (Taslak):
Tarih: 24-30 Ağustos
24 Ağustos Açılış
29 Ağustos Sertifika Programı ve Ödül Töreni

Show this post in PDF format